DJUREN

Djuren är en självklar del av vår gård. Får och stutar betar på naturbetesmarker som annars inte skulle gå att använda för matproduktion. Samtidigt som det bidrar till en hög biologisk mångfald så binder betesmarkerna kol ur atmosfären. På vintern äter får och stutar bara ensilage och hö. På så sätt omvandlar de gräs från vallarna till kött och gödsel. Vallarna är nödvändiga i det ekologiska jordbruket för att binda kväve och kol ur atmosfären och frigöra bunden fosfor ur marken, vilket sedan är grunden för den gödsling som krävs för vår grönsaksodling. Utan idisslarna skulle det ekologisk jordbruket på våra breddgrader vara långt mindre produktivt. 

Hönorna är fantastiska foderomvandlare. Mycket av spillet från grönsaksodlingen ger vi till dem, och osålda grönsaker, blast och inte minst ogräs förvandlas på så sätt till ägg. Eftersom vi inte har egen spannmålsodling får vi köpa in en del av hönornas foder och självklart köper vi då ekologiskt.

Vi vill hålla alla djuren på gården på ett så naturligt sätt som möjligt. Stutarna går ute året runt, med möjlighet att gå in i en ligghall på vintern. Hönorna har tillgång till utevistelse hela året. När det är snö och de helst inte går ut har de åtminstone tillgång till ett växthus som sitter ihop med hönshuset så att de har gott om utrymme. Fåren håller vi i ladugården på vintern men med gott om plats. Det gör vi för att kunna ha bra koll i samband med senvinterns lamningar.

Ägg och kött


Teckna dig för en andel av det som våra djur ger.

Ägg

Du kan teckna dig för en andel av vår äggproduktion. För tillfället har vi inte öppnat upp för beställningar för 2019 men återkommer när vi har möjlighet till det. I första hand är det våra grönsaksprenumeranter som kan teckna andelar för ägg.

Köttlådor

Genom att köpa kött från gården bidrar du till att vi kan bevara jordbrukslandskapets mångfald samtidigt som du får kött av riktigt bra kvalitet.

Vi slaktar två stutar per år och erbjuder därför 16 andelar nötkött (8 från varje djur). Hur stor andelen är beror på slaktvikten men den brukar ligga runt 25 kg kött (utan ben) och består av olika styckdetaljer och färs.

Priset baseras på vikt och kostnaden för slakt, men om du tecknar dig för en andel i förväg blir priset väsentligt lägre än i butik för motsvarande kvalitet, samtidigt som vi får betalt för det mervärde det innebär att hålla djuren på ett naturligt sätt och låta dem växa långsamt. Priset blir ca 140 kr/kg (benfritt), men lägre om andelarna blir större.

Vi erbjuder också lamm enligt samma princip. Tyvärr blir det inga lamningar 2019 och därmed inga lammköttlådor. Det är för att ge våra tackor en välbehövlig paus för återhämtning efter den svåra torkan och betesbristen sommaren 2018.  

Kontakta oss om du är intresserad av ägg eller köttlådor