DJUREN

Djuren är en självklar del av vår gård. Fåren betar på naturbetesmarker som annars inte skulle gå att använda för matproduktion. Samtidigt som det bidrar till en hög biologisk mångfald så binder betesmarkerna kol ur atmosfären. På vintern äter fåren ensilage och hö. På så sätt omvandlar de gräs från vallarna till kött och gödsel. Vallarna är nödvändiga i det ekologiska jordbruket för att binda kväve och kol ur atmosfären och frigöra bunden fosfor ur marken, vilket sedan är grunden för den gödsling som krävs för vår grönsaksodling. Utan idisslarna skulle det ekologisk jordbruket på våra breddgrader vara långt mindre produktivt. 

Hönorna är fantastiska foderomvandlare. Mycket av spillet från grönsaksodlingen ger vi till dem, och osålda grönsaker, blast och inte minst ogräs förvandlas på så sätt till ägg. Eftersom vi inte har egen spannmålsodling och inte vill köpa in massor med foder har vi numera endast höns för husbehov. 

Vi vill hålla alla djuren på gården på ett så naturligt sätt som möjligt. Hönorna har tillgång till utevistelse hela året och gott om utrymme i hönshuset. Fåren håller vi i ladugården på vintern, men med gott om plats. Det gör vi för att kunna ha bra koll i samband med vårens lamningar.

Köttlådor

Genom att köpa kött från gården bidrar du till att vi kan bevara jordbrukslandskapets mångfald samtidigt som du får kött av riktigt bra kvalitet. Vi säljer lammköttlådor i samband med höstens slakt. 

Kontakta oss om du är intresserad av köttlådor