BOSSGÅRDENS GRÖNSAKER

SMÅSKALIGT, HÅLLBART, BIODYNAMISKT

Välkommen till oss på Bossgården!

På Bossgården brinner vi för att leva med naturen, att odla och vårda vår plats på jorden. Vi vill bidra med det vi kan göra för att hitta sätt att leva bättre på vår planet. 

Vi odlar grönsaker och håller höns och betesdjur i liten skala. Självklart är all vår odling ekologisk och dessutom är vi Demeter-certifierade som biodynamiskt jordbruk. Vi har alltid naturen, mångfald och jorden i fokus för vårt odlande. Därför odlar vi många olika slags grönsaker och djuren har en självklar plats på gården. Vi har också valt att minimera användningen av traktorn i grönsaksodlingen och vi odlar med så begränsad jordbearbetning som möjligt. Vi arbetar hela tiden för att utveckla och förbättra våra odlingsmetoder med målet att hitta bättre sätt att bruka jorden för att öka artrikedomen och jordens förmåga att försörja oss.

Du kan teckna dig för en andel av det vi odlar och vi levererar grönsaker hem till dörren i närområdet. Här hittar du mer information om priser och hur grönsaksandelarna fungerar. Vi säljer också grönsaker på torget i Tidaholm från midsommar till höstdagjämning och på Reko-ringarna i Falköping och Tidaholm.

I samband med slakten på hösten kan du teckna dig för en köttlåda. Mer om våra djur och hur du köper en andel vid slakten hittar du här.

Vi håller också kurser och föreläsningar om grönsaksodling och självhushåll och vi tar gärna emot studiebesök på gården. Vi har också gett ut böcker om småskalig grönsaksodling till försäljning. Mer om kurser, föreläsningar och böckerna hittar du här.